Arbejdsmiljø NSR - Arbejdsmiljøgennemgang, ver. 10
Info
Dokumentnummer:
206028 /
Version:
10
Håndbog:
Arbejdsmiljø Næstved-Nykøbing-Ringsted-Slagelse
Niveau:
Virksomhed
Type:
Retningslinjer
Redaktør:
arth
Fagligt ansvar:
lici
Ledelsesansvar:
Sikkerhedsleder NSR
Godkendt af:
arth, lici
Udgivelsesdato:
28.06.2017
Dokumentbrugere:
Alle Funk./still. i kl. spc.i Somatik, Alle geo. NAE-SLA-RIN, Alle spc./omr. uden PHC, Internet, Teknik
D4Offline app:
 
Arbejdsmiljø Næstved-Nykøbing-Ringsted-Slagelse
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
 Ny version under udarbejdelse »     Vis i Word
  
 

1. Formål

 • At støtte Sygehusledelsen i det centrale ansvar for arbejdsmiljø, ved at bidrage til et samlet overblik over arbejdsmiljøets tilstand.
 • At sikre gennemførelse af arbejdsmiljøgennemgange i alle afdelinger 2 gange årligt.
 • At arbejdsmiljøgennemgangen konstruktivt understøtter det daglige arbejdsmiljøarbejde og forbedrer det faktiske arbejdsmiljø 
 • At arbejdsmiljøgennemgangen bruges konstruktivt i forbindelse med ombygning og renovering.

 

2. Anvendelsesområde

Arbejdsmiljøgennemgang foretages på alle afdelinger på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse


3. Fremgangsmåde

Afdelings-MED og arbejdsmiljøgrupperne i de enkelte afsnit planlægger arbejdsmiljøgennemgangene.

Der skal planlægges en arbejdsmiljøgennemgang i hvert halvår.
I henholdsvis slut juni og slut december skal afdelingernes tjeklister foreligge i SafetyNet eller i D4.

Sikkerhedsleder inviteres til at deltage 1 gang årligt i en af arbejdsmiljøgennemgangene.

 

Forår eller efterår, planlægges som udgangspunkt arbejdsmiljøgennemgang af hele afdelingen på en dag. Deltagere er afdelingsleder/afdelingsledelse, arbejdsmiljøgrupper og sikkerhedsleder. Til denne gennemgang benyttes Tjekliste til arbejdsmiljøgennemgang med afdelingsledelse og sikkerhedsleder.

 

Ved forårets eller efterårets arbejdsmiljøgennemgang ved arbejdsmiljøgruppen, benyttes tjekliste til arbejdsmiljøgennemgang. 

Tjeklisten må tilpasses afdelingens/afsnittets behov, dvs. der kan tilføjes og/eller fjernes punkter.

 

Begge tjeklister findes i dokumentet Arbejdsmiljøblanketter.

 

Deltagere

Arbejdsmiljøgennemgange foretages af Arbejdsmiljøgruppen. 

Afdelingsledelse og sikkerhedsleder deltager en gang årligt.

 

Det kan anbefales at arbejdsmiljøgrupperne i en afdeling går arbejdsmiljøgennemgang i et af de andre afsnit.

 

Gennemførelse

 • Arbejdsmiljøgruppen gennemgår arbejdsmiljøområdet (afsnittet). Afvigelser noteres på tjeklisten. På tjekliste til arbejdsmiljøgennemgang risikovurderes afvigelserne umiddelbart. Resultatet af den umiddelbare risikovurdering noteres i bemærkningsfeltet med rød, gul eller grøn. Hvis den umiddelbare risikovurdering viser rød eller gul, skal afvigelsen risikovurderes i Risava. Vær opmærksom at det kun er muligt i tjekliste til arbejdsmiljøgennemgang og ikke i tjekliste som forberedelse til risikobaseret tilsyn. Husk endvidere at beskrive tiltag for afhjælpning af afvigelsen i bemærkningsfeltet.
 • Vedr. afhjælpning af afvigelser aftales det i arbejdsmiljøgruppen og med evt. involverede medarbejdere, hvilke handlinger og foranstaltninger, der skal gennemføres, samt det påføres tjeklisten, hvornår problemet forventes løst/afhjulpet (dette sker hurtigst muligt).
 • Efter risikovurdering i Risava af afvigelsen, vurderer arbejdsmiljøgruppen om der skal oprettes en APV på afvigelsen. Dokument id fra SafetyNet noteres på tjeklisten.


4. Ansvarsforhold

Afdelingsledelsen har ansvar for:

 • at arbejdsmiljøgennemgange planlægges, gennemføres og dokumenteres
 • at tjeklisten, i samarbejde med de lokale arbejdsmiljøgrupper, tilføjes relevante emner for den enkelte afdeling.
 • at tjeklisten er tids- og opgavesvarende.
 • at arbejdsmiljøgennemgangen bliver taget op i afdelings MED
   

Arbejdsmiljøgruppen har ansvar for at:

 • Gennemføre arbejdsmiljøgennemgang
 • at udarbejde risikovurdering. Både den umiddelbare samt i Risava 


5 Dokumentation

Arbejdsmiljøgruppen opretter arbejdsmiljøgennemgangen under "anden undersøgelse" i SafetyNet, og vedhæfter udfyldte tjekliste eller i egen netbog i D4.

 

6. Definition

Arbejdsmiljøgennemgang er en gennemgang af afsnittet, initieret af arbejdsmiljøgruppen og dokumenteret ved en tjekliste.

7. Referencer

Standard DS/OHSAS 18001:2008 - Intern audit
Version
Godkendt
Revisions information
27.06.2017
15.05.2017
Dokumentet er revideret med tjeklister samt ændret fremgangsmåde ved afholdelse af arbejdsmiljøgennemgang
15.02.2016
08.02.2016
23.02.2014
11.10.2013
10.10.2013
03.05.2013
29.02.2012
18.11.2009