Kl. Biokemi ROS - Instr.03 - Brand, sikkerhed og forholdsregler, ver. 10
Info
Dokumentnummer:
202863 / Instr.03
Version:
10
Håndbog:
Klinisk biokemi Roskilde - anvendes ikke længere
Niveau:
Afdeling
Type:
Instrukser
Redaktør:
kfrr
Fagligt ansvar:
gust
Ledelsesansvar:
Kl.Bio ROS MILJØ
Godkendt af:
gust
Udgivelsesdato:
13.07.2018
Dokumentbrugere:
Bioanalytiker/laborant, Brand, Internet, Kemiker, Klinisk Biokemi, Kl.Bio ROS Alle, Roskilde
D4Offline app:
 
Klinisk biokemi Roskilde - anvendes ikke længere
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
 Vis i Word
      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.01) Alarm
3.02) Brandslukningsmateriale
3.03) Brand på person
3.04) Røggasser
3.05) Brand i el-udstyr
3.06) Brand i ikke vand-blandbare væsker
3.07) Brug af åben ild
3.08) Branddøre og flugtveje
3.09) Undervisning
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
1) Formål
At beskrive en kortfattet handling/procedure ved brand.
 
2) Anvendelsesområde

Klinisk Biokemisk Afdeling


 
3) Fremgangsmåde
 1. Råb om hjælp, så der bliver alarmeret.
 2. Red mennesker i fare.
 3. Sluk med det nærmest placerede- og egnede slukningsredskab.
 4. Begræns ilden
  Luk døre
  - Transportable trykflasker flyttes til en sikker zone
  - Afbryd evt. apparatur ved vægkontakter

 

Husk at holde dig orienteret om, hvor der findes trykflasker på afdelingen.


 
3.01) Alarm
 • Ring på telefonnr. 22222
 • Oplys stedet hvor det brænder
   

 •  
  3.02) Brandslukningsmateriale
  • Brandtæppe
  • Vandbrandslukkere.
  • Kulsyreslukker
  • Nødbruser
    

  Husk at holde dig orienteret om, hvor brandslukningsmaterialet befinder sig.

   

  Kontrol af brandslukningsmateriale varetages af Drift afdelingen (se dokument 227217).


   
  3.03) Brand på person
  • Læg personen ned
  • Tildæk hovedet, og sluk brand med brandtæppe, og masser af vand.
  • Fortsæt afkølingen af det beskadigede område med koldt vand, indtil lægebehandling kan påbegyndes.
    
  Kulsyreslukkere må aldrig rettes mod personer, da det kan fremkalde forfrysninger.
   

   
  3.04) Røggasser

  Det farligste ved en brand er oftest røg og røggasser, der dels er meget giftige og irritative og dels kan forårsage eksplosion med spredning af ild.
   

  Røgfri luft findes langs gulvet.


   
  3.05) Brand i el-udstyr
  Afbryd strømmen, brug brandtæppe eller kulsyreslukker.
   
  3.06) Brand i ikke vand-blandbare væsker
  Brug brandtæppe eller kulsyreslukker, men aldrig vand, dette vil kunne få den brændende væske til at sprede ilden over et større område. 
   
  3.07) Brug af åben ild
  • Bunsenbrændere o.l. må anvendes i laboratorier.  
  • Der må ikke anvendes levende lys.

   
  3.08) Branddøre og flugtveje
  • Der må ikke placeres kiler eller andet, der kan forhindre automatisk lukning af branddøre.

   

  • Flugtveje skal holdes frie, og der må ikke placeres farlige materialer, der kan medføre øget brandrisiko.

   
  3.09) Undervisning
  • Alle nyansatte undervises i brandsikkerhed ved fælles introduktion.
    
  • Alle medarbejdere undervises ved udsendelse af e-learning og skal bestå kurset.

   
  4) Ansvarsforhold
 • Afdelingsledelsen har ansvar for at dette dokument er ajourført.
   
 • Afdelingsledelsen har ansvar for at dette dokument er implementeret i afdelingen.

   

 • Enhver medarbejder er ansvarlig for at orientere sig om hvor afdelingens brandslukningsmateriale er placeret og gennemgå sygehusets kursus i brandsikkerhed (link).

 •  
  5) Dokumentation
  Ingen
   
  6) Definitioner/Søgeord
  Ingen
   
  7) Referencer

  Regionale sygehusdokumenter

  335245 Sygehusets sikkerhed og tilgængelighed

  Drift Køge-Roskilde

  227217 Brandsikkerhed og brandundervisning

  Kursus

  Roskilde Sygehus, Kursus i brandsikkerhed (link).

   


  Standard DDKM for Sygehuse 2. version - 1. 8.01 Sygehusets sikkerhed og tilgængelighed
  Standard DS/EN 15189:2013 - 5.01.09 Registreringer vedrørende personale
  Standard DS/EN 15189:2013 - 5.02.02 Laboratorie- og kontorfaciliteter
  Version
  Godkendt
  Revisions information
  12.07.2018
  3 års revision. Ingen ændringer/kfrr
  12.06.2015
  08.06.2015
  17.10.2014
  06.05.2013
  05.05.2011
  16.03.2011
  18.01.2011
  10.08.2010
  20.02.2009