Kl. Biokemi NAE-NFS-SLA - Faderskabssag, Retsgenetiske undersøgelser, ver. 18
Info
Dokumentnummer:
202830 /
Version:
18
Håndbog:
Klinisk biokemi Næstved-Nykøbing-Slagelse
Niveau:
Afdeling
Type:
Instrukser
Redaktør:
aear
Fagligt ansvar:
esaj
Ledelsesansvar:
Kl. Bio NAE-NFS-SLA Afd.ledelse (Afd)
Godkendt af:
jemad
Udgivelsesdato:
26.03.2021
Dokumentbrugere:
Alle Funk./still. i kl. spc.i Somatik, Internet, Klinisk Biokemi, Kl. Bio NAE-NFS-SLA Advis (Afd), Nykøbing F., Slagelse
D4Offline app:
 
Klinisk biokemi Næstved-Nykøbing-Slagelse
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
 
 
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Rekvirering
3.2) Tidsbestilling
3.3) Prøvetagning
3.4) Forsendelse og svar
3.5) Bestilling af prøvetagningssæt
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner
7) Referencer
 
1) Formål

At sikre at prøvetagning og forsendelse af prøvemateriale sker i overensstemmelse med gældende regler.


 

2) Anvendelsesområde

Klinisk Biokemisk Afdeling, Nykøbing F. og Slagelse


 

3) Fremgangsmåde 
3.1) Rekvirering

Prøvetagning til retsgenetiske undersøgelser rekvireres af statsforvaltningen eller civilretten.

 

Rekvirenten udfylder øverste del af BLANKET A og sender 2 eksemplarer til Klinisk Biokemisk afdeling på mail eller med posten.

 

 


 

3.2) Tidsbestilling
Relevante papirer fra rekvirenten skal være modtaget, inden patienten kan bestille tid.

 

Slagelse:

 • Prøver tages mandag - fredag kl. 13.00 og 13.30.
 • A-blanket til retsgenetisk institut opbevares i mappe ved lugen i ambulatoriet.
 • Når papirerne modtages fra Retten oprettes 2 x PTB i BCC, så det er muligt at bestille tid telefonisk i Call Centret kl.10-12 på 56 51 78 78.   
 • Blanket A gemmes ½ år 

 

Nykøbing F.:

 • Tlf. 56 51 57 00 eller Call Center 56 51 78 78 (kl.10-12)
 • Prøver tages om onsdagen kl.1230-1500. I særlige tilfælde kan andre dage også bookes.
 • A-blanketter til retsgenetisk institut opbevares i alfabetisk orden (Efternavn) i mappen "Faderskabssager"  ved sekretærpladsen.

       Papirer på barn sættes sammen med moderens.

       Inden papirerne sættes i mappen påsættes gul seddel med dato for modtagelse.

 • Når personen har bestilt tid skrives de 2 prøvetagningsdatoer på den gule seddel.
 • Brug excel arket "ONSDAGSPRØVER" til tidsbestillingen.
 • Tider: kl. 1430 - 1415 - 1400 - 1345 - 1330...…. - 1230.
 • NAVN + FØDSELSDATO samt initialer skrives ud for den ønskede tid.

 

Personen meddeles at skulle medbringe gyldig billedlegitimation (PAS eller KØREKORT) ved prøvetagningen. Dette gælder dog ikke barnet. Hvis personen ikke har billedlegitimation, kan der i stedet forevises sundhedskort, men så skal der også tages foto af moderen.
Ved udenlanske pas mangler der CPR-nr., derfor skal disse "ledsages" af sundhedskort.


 

I familiesamføringssager medbringes oftest opholdstilladelse som dokumentation. Der tages billeder af ALLE parter.

Der tages kun en prøve i forbindelse med familiesamføring.


 

3.3) Prøvetagning

I forbindelse med udtagning af prøver og håndtering af FTA-kort skal der bæres handsker. 

 

Til retsgenetiske undersøgelser udtages 2 prøver på henholdsvis moderen, barnet og den eller de mænd, der er parter i sagen.

 

Prøverne må IKKE tages samme dag.

 

I særlige tilfælde f.eks. ved politi ledsagelse må begge prøver tages samme dag, dog af 2 forskellige bioanalytikere.

 

VIGTIGT: Klokkeslæt og 1.prøve/2.prøve skrives på FTA-kort.

                Der bruges en BLANKET A pr. prøvetagning.    

  

     

NFS : Pkt. 1 udføres af sekretærfunktionen.   

        

Der oprettes en PTB.

 

   1. Rekvirent:

       Vælg pågældende ret (f.eks. RETNFS), Statsforvaltningen (STATS)

       eller Udlændingestyrelsen

       (UdlændStyr)

 

       Kvantitetsnummer: 37

       Faderskabssager på børn og mænd.

       Familiesammenføring 

 

       Kvantitetsnummer 47

       Faderskabssager på kvinder

       På faneblad ”REKVISITION”  - ”REKVISITIONS KOMMENTAR” – ”INTERN” skrives  

       sagsnr./journalnr.

       I kommentarfeltet udfor resultatet skrives 1.Prøve / 2.Prøve.

       Der laves en kopi af A-blanketten, hvor stregkoden (glaslabel) fra de 2 prøvetagninger

       påsættes.

 

   2.  Bioanalytikeren udfylder det manglende på BLANKET A, og både fremmødte person og

        bioanalytiker skriver under på blanketten.
   

   3.  Sammenlign fremmødte person og billedlegitimation.
  

   4.  Der skal tages foto af alle mænd, samt de kvinder der ikke medbringer billedlegitimation.
        Se "Udarbejdelse af dokument med foto til faderskabssag"

        Der tages ikke foto og udtages ikke prøve, hvis personen møder uden

        legitimation.      
        Personen gives i stedet en ny tid.

 

   5.  Prøvetagning udføres efter vejledningen fra Retsgenetisk Institut:
        "Vejledning i udtagning af dna ved mundskrab til retsgenetisk undersøgelse i faderskabssag".    
        Amylasen i spyttet får farven på det lyserøde filtpapir på FTA-kortene til at skifte farve til

        hvid.
        Der er ingen udløbsdato på FTA-kortene, men hvis det lyserøde felt er falmet (lysegult),

        kasseres FTA-kortet.


  
Knoglemarvstransplanterede personer:
Hvis en person er knoglemarvtransplanteret i løbet af livet, skal der indsendes hår med rod sammen med FTA-kortet. Håret lægges i glas påskrevet div. data.
  

Specielle forhold defineres som:

·         Børn under 7 år.

·         Supplerende retsgenetiske undersøgelser.

·         Sikring af personens identitet ved fotografering og evt. fremstilling ved politiet.

·         Udvidet retsgenetisk undersøgelse.

 

BLANKET A mærkes med "GLASNUMMER" fra PTB.

 

OBS:

Retsgenetisk afdeling gør opmærksom på, at mundskrabsprøver udtaget fra et spædbarn umiddelbart efter at barnet er blevet ammet, i sjældne tilfælde kan indeholde dna materiale fra barnets mor. I disse tilfælde må barnet indkaldes til endnu en prøveudtagning.

For at undgå forurening af prøver og ekstra indkaldelse af sagsparter, anbefaler retsgenetisk afdeling, at spædbørn ikke ammes umiddelbart inden prøveudtagning ved mundskrab.


 

3.4) Forsendelse og svar

FTA-kort lægges i den lille pose.

Posen med FTA-kort, udfyldt blanket A og evt. billeddokument lægges i gul forsendelseskuvert med fortrykt adresse:l:

 

Retsgenetisk Afdeling
Retsmedicinsk Institut
Frederik V's Vej 11
Postbox 2713
2100 København Ø

 

Svartiden er 4-6 uger fra sidste prøveindsendelse i sagen.
Svaret sendes til rekvirenten.


 

3.5) Bestilling af prøvetagningssæt

Prøvetagningssæt rekvireres via følgende link:

http://kits.forensic.ku.dk/


 

4) Ansvarsforhold
Alle, der foretager prøvetagning og forsendelse af prøver til retsgenetiske undersøgelser i faderskabssager, har pligt til at kende og anvende denne vejledning.

 

Faglig ansvarlig har i samarbejde med relevant arbejdsgruppe ansvar for at ajourføre denne vejledning.

Alle ansatte har initiativpligt til at rapportere afvigelser fra proceduren efter bestemmelserne i "Afvigelser, korrigerende og forebyggende handlinger".


 

5) Dokumentation

Der henvises til:

"Arkivering og kassation af patientrelaterede elektroniske data"

"Arkivering og kassation af patientrelaterede fysiske materialer"


 

6) Definitioner 
7) Referencer

 

Bekendtgørelse om retsgenetiske undersøgelser i sager om faderskab og medmoderskab, BEK nr 1322 af 27/11/2013 (Gældende)Version
Godkendt
Revisions information
10.03.2021
Revideret. Rettelser står med gult.
28.09.2020
Div. rettelse pkt.3.1 + pkt.3.2 (NFS) + 3.3 (NFS)
07.03.2018
16.05.2017
11.05.2017
16.11.2016
24.09.2016
15.09.2016
09.12.2015
27.11.2015
26.08.2014
06.06.2014
27.01.2014
06.11.2013
22.12.2011
06.02.2010
10.03.2009
25.02.2009