Inf.-Hyg Regionalt - Hud og slimhindedesinfektion før invasive indgreb, ver. 13
Info
Dokumentnummer:
200456 /
Version:
13
Håndbog:
Infektionshygiejne Regionalt
Niveau:
Regional
Type:
Retningslinjer
Redaktør:
jpde
Fagligt ansvar:
jheg
Ledelsesansvar:
Reg. Sgh.dok (Reg)
Godkendt af:
abjr, hasd, pdc, slf
Udgivelsesdato:
14.06.2016
Dokumentbrugere:
Alle geografier i Psykiatri, Alle geografier i Somatik, Alle kli. spc. i Psykiatri, Alle kl. spc. i somatik, Alle specialer i diagn., Bioanalytiker/laborant, Internet, Jordemoder, Kliniske afd. NSR(A), Leder, Læge, NAE-SLA-RIN Sygehus (Virk), Psy Fælles - Alle, SOSU ass./hj. og sygehj., Sygeplejerske
D4Offline app:
 
Infektionshygiejne Regionalt
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
  Vis i Word
      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Hud- og slimhindedesinfektion generelt
3.2) Desinfektion af forskellige hud- og slimhindeområder
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
  
1) 
Formål
At forebygge infektioner gennem korrekt desinfektion af hud og slimhinde før operative og invasive indgreb.
 
2) 
Anvendelsesområde
Medarbejdere på sygehuse og i psykiatrien i Region Sjælland der foretager hud og slimhindedesinfektion.
 
3) 
Fremgangsmåde

 


 
3.1) 
Hud- og slimhindedesinfektion generelt
 1. Hud og slimhinder skal være synlig rene inden huddesinfektion.
 2. Smykker og piercinger i området, der skal desinficeres, skal fjernes.
 3. Ved håndkirurgi skal kunstige negle og neglelak fjernes.
 4. Ved injektion, akupunktur og blodprøvetagning skal hud desinficeres en gang med egnet desinfektionsmiddel.
 5. Ved bloddyrkning, punktur og injektion i led desinficeres huden to gange med egnet desinfektionsmiddel. 
 6. Ved øvrige invasive indgreb skal relaterede retningslinjer følges.
 7. Desinfektionsmidlet indgnides mekanisk på huden.
 8. Desinfektionsmidlet skal tørre helt mellem og efter hver påføring.
 9. Der skal anvendes rigeligt desinfektionsmiddel.
 10. Det skal desinficeres fra centum mod periferi af feltet. Ved anden påføring påbegyndes ligeledes centralt, men der desinficeres ikke helt ud til kanten.

 
3.2) 
Desinfektion af forskellige hud- og slimhindeområder

Intakt hud:

Klorhexidinsprit 0,5 % farvet eller ufarvet.

 

Ved klorhexidinallergi, og risiko for sårinfektion med gasgangræn, kan anvendes jodsprit 2.5 %, husk efterfølgende fjernelse af jodsprit med ethanol for at undgå jodforbrænding, irritation og jodallergi.

 

Injektion og blodprøvetagning:

Ethanol (70-85%)

Klorhexadinsprit 0,5%

 

Øjne:

Dokumentation for anvendelse af desinfektionsmidler i forbindelse med øjenkirurgi er uafklaret. Desinfektionsmidler kan være irritative i conjunctiva.

 

Anbefaling: - Øjet dryppes med en jodofor opløsning;fx providone-iodine 5 %. 

                - Hudomgivelser om øjet til kanten af øjenlåget desinficeres forsigtigt med Klorhexidinsprit 0,5 %.

 

Ører:

Til desinfektion af det ydre øre anvendes et spritholdigt middel, f.eks. Klorhexidin 0,5 % i 70 – 85 % v/v. Desinfektionsmidler der indeholder klorhexidin må ikke anvendes i mellemøret, da klorhexidin er neurotoxisk, her kan vandige opløsninger af jodofor anvendes.

 

Vaginalslimhinde:

Der anbefales ikke desinfektion af vaginalslimhinden i forbindelse med gynækologiske indgreb. Vaginalslimhinden bør ikke afvaskes med isotonisk saltvand før indgrebet. 

 

Mundhule og svælg:

Klorhexidin 0,1 % i vandig opløsning. Fordeles og indgnides grundigt.Tandpasta inaktiverer klorhexidin.

 

Inden operation skylles med 0,1 % klorhexidin mundskyllevæske. I forbindelse med visse indgreb, fx tandudtrækning og parondontalkirurgi skylles tillige med klorhexidin 0,1 % i de efterfølgende dage.

 

Urinveje:

 • Hygiejne af nedre genitialier udføres (vand og intimsæbe er tilstrækkeligt).
 • Meatustoilette med steril afvaskning skal udføres inden anlæggelse af kateter. Hvis der er synlig forurenet skal meatustoilette forudgås af nedre toilette med vand og sæbe/vaskecreme.
 • Instillation af Klorhexidingel 0,5 % i urethra,hos mænd 10 ml, hos kvinder 5-10 ml.
 • Virkningen indtræder efter få minutter og er maksimal efter 10 minutter.

 

Ovennævnte procedure er gældende før kateteranlæggelse og cystoskopi.

 

Ved anlæggelse af subrapubisk blærekateter og nefrostomikateter desinficeres huden 2 gange med Klorhexidinsprit 0,5 %.

 

Ved genanlæggelse af suprapubisk kateter bør der både udføres huddesinfektion og instilleres klorhexidingel i indstikssted.


 

Navlepleje:

 

Der er ikke evidens for at rekommandere brug af desinfektionsmidler til navlepleje hos præmature nyfødte, når blot navlen får luft. Ved forurening vaskes med vand og sæbe


 
4) 
Ansvarsforhold

Afdelingsledelsen har ansvar for implementering af retningslinjen.

 

Den enkelte medarbejder har ansvar for at kende og anvende retningslinjen.


 
5) 
Dokumentation
Ingen.
 
6) 
Definitioner/Søgeord

Operative indgreb: Manuel og instrumentel procedure, hvor legemsoverfladen brydes.

 

Note: Operativt indgreb kaldes også kirugisk invasivt indgreb.

 

Meatusområdet: Området omkring urinrørs åbningen.


 
7) 
Referencer

Dokumentet er udarbejdet efter nationale og internationale retningslinjer.

1. Råd og Anvisninger om Desinfektion i Sundhedssektoren, 7. reviderede udgave 2004. Det Centrale afsnit for Sygehushygiejne, Afdelingen for Antibiotikaresistens og sygehushygiejne. Statens Serum Institut.

2. Mangram AJ et al. Guideline for prevention of surgical site infection, 1999. Infection control and hospital epidemiology 1999; 20(4): 247-78.

3. Dansk Standard DS 2451-5. Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren – Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse.

4. Desinfektion af vaginalslimhinden forud for gynækologiske indgreb. CEI-NYT nr. 119/ 2011.http://www.ssi.dk/Aktuelt/Nyhedsbreve/CEI-NYT/2011/Nr%20119%20-%20Oktober%202011.aspx

 

Relaterede infektionshygiejniske retningslinjer:

Nefrostomikatetre

Suprapubisk kateter/Top kateter

Transurethral blærekateter

Standard DDKM for Sygehuse 2. version - 1. 5.03 Forebyggelse og overvågning af nosokomielle infektioner
Version
Godkendt
Revisions information
14.06.2016
31.03.2014
09.08.2013
06.01.2013
20.09.2011
14.05.2011
07.04.2011
29.03.2011
10.11.2010
23.06.2010
25.05.2010
21.12.2009
13.03.2009
27.01.2009