Inf.-Hyg Regionalt - Arbejdsdragt (uniform), ver. 22
Info
Dokumentnummer:
178706 /
Version:
22
Håndbog:
Infektionshygiejne Regionalt
Niveau:
Regional
Type:
Retningslinjer
Redaktør:
jpde
Fagligt ansvar:
jheg
Ledelsesansvar:
Reg. Sgh.dok (Reg)
Godkendt af:
ulsj
Udgivelsesdato:
26.03.2020
Dokumentbrugere:
Alle funk./still. sundhedsfag. i Som., Alle geografier i Psykiatri, Alle geografier i Somatik, Alle kli. spc. i Psykiatri, Alle kl. spc. i somatik, Alle specialer i diagn., D ROS-KOE Alle, Hygiejne, Internet, NAE-SLA-RIN Sygehus (Virk)
D4Offline app:
 
Infektionshygiejne Regionalt
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
  Vis i Word
      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Arbejdsdragt
3.1.1) Afhentning
3.1.2) Beskyttelse af arbejdsdragt
3.2) Suppleringstøj
3.3) Ud-kørende funktion
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
  
1) 
Formål

At forebygge spredning af mikroorganismer via forurenet arbejdsdragt (uniform).


 
2) 
Anvendelsesområde

Personale, der har direkte eller indirekte patientkontakt, eller arbejder i patientrelaterede områder, hvor der foregår undersøgelse eller behandling.

 

 

Fuld arbejdsdragt er beklædning man ifører sig på arbejdsstedet. Det er ikke tilladt at have privat tøj under kittel. Fuld arbejdsdragt bæres af:

 • Personale der har direkte* kontakt til patienter og deres pårørende i kliniske afdelinger og ambulatorier
 • Personale der har indirekte* kontakt til patienter og deres pårørende i kliniske afdelinger og ambulatorier
 • Administrativt personale der færdes i områder hvor patienter eller pårørende har adgang, inklusive: sengeafdelinger, ventearealer og ambulatorier
 • Administrativt personale der ikke kommer i ovenstående områder behøver på nuværende tidspunkt ikke, at iføre sig arbejdsdragt
 • For Psykiatrien gælder ovenstående i de afsnit, hvor det ledelsesmæssigt er besluttet at der skal bæres fuld uniform

Arbejdsdragten skal opbevares, renholdes og vedligeholdes på arbejdsstedet og må ikke tages med hjem.

 

* Definition nederst i retningslinjen

 

Ovenstående indskærpes fra den regionale COVID-19 beredskabsgruppe og Klinisk Mikrobiologisk afdeling.

 

 

 

Undtaget er Psykiatrisk afdeling hvor der ikke anvendes uniform.

 


 
3) 
Fremgangsmåde

 


 
3.1) 
Arbejdsdragt

Arbejdsdragten er ikke et personligt værnemiddel.

 

 • Personale skal være omklædt i ren arbejdsdragt med korte ærmer
 • Arbejdsstedet sørger for tilgængeligheden af ren arbejdsdragt, bortskaffelse og vask af urene arbejdsdragter
 • Ren arbejdsdragt skal iføres ved arbejdsdagens begyndelse og skiftes ved synlig forurening
 • Kittel, veste og trøjer lukkes ved tæt kontakt med patienten
 • Klinisk personale må ikke opholde sig udenfor sygehusområdet i arbejdsdragt
 • ID-kort/nøglekort bør rengøres dagligt
 • Hår og skæg skal fremstå synligt rent og skal være samlet, hvis der er risiko for berøring af patient og patientens nærmiljø
 • Fodtøj betragtes om forurenet og bør kunne rengøres, så det fremstår synligt rent
 • For personale på operationsafsnit gælder særlige regler for arbejdsdragt
 
3.1.1) 
Afhentning
 • Rene arbejdsdragter håndteres med rene hænder
 • Rene arbejdsdragter skal transporteres fra uniformsdepotet og opbevares rent i lukket skab eller plastpose
 • Privat skiftetøj skal holdes adskilt fra rene arbejdsdragter
 • Urene arbejdsdragter skal afleveres til vask umiddelbart efter brug
 
3.1.2) 
Beskyttelse af arbejdsdragt
 • Arbejdsdragten skal beskyttes af plastforklæde eller overtrækskittel, hvis der er risiko for at den bliver våd eller forurenet
 • Arbejdsdragten bør beskyttes med forklæde ved håndtering/servering af fødevarer
 
3.2) 
Suppleringstøj
 • Er om fattet af samme regler som arbejdsdragten
 • Kan ikke erstatte arbejdsdragten
 • Tørklæder skal udleveres af arbejdsstedet og betragtes som en del af arbejdsdragten
 • Tørklædet skal foldes ned i halsudskæringen
 • Veste og trøjer lukkes ved tæt kontakt med patienten
 • Udendørs overtøj betragtes ikke som en del af arbejdsdragten
 
3.3) 
Ud-kørende funktion

Der skal anvendes arbejdsdragt, hvis der skal udføres undersøgelser, behandling eller pleje, og hvor personalets tøj kan komme i direkte kontakt med borgeren, dennes udskillelser eller genstande, som borgeren har tæt berøring med fx sengetøj.

 

 • Rene arbejdsdragter skal opbevares rent – lukket ren plastpose
 • Urene arbejdsdragter skal transporteres i lukkede plastposer og lægges til vask efter hjemkomst til arbejdssted
 • I forbindelse med assistance ved transport bæres arbejdsdragt, som skiftes ved tilbagekomst

 


Der skal ikke anvendes arbejdsdragt af sundhedspersonale, der udelukkende varetager opgaver, hvor de ikke undersøger, behandler eller plejer personen.

 

Uanset hvilke opgaver, der varetages af personalet:

 • Have let adgang til at kunne udføre korrekt håndhygiejne – ingen smykker
 • Bære tøj med korte ærmer, dvs. over albue
 • Have let adgang til relevante personlige værnemidler
 • Taske og udstyr mm. bør rengøres og evt. desinficeres ved tilbagekomst

 


 
4) 
Ansvarsforhold

Afdelingsledelsen har ansvar for implementering af retningslinjen.

 

Den enkelte medarbejder har ansvar for at kende og anvende retningslinjen.


 
5) 
Dokumentation
Ingen.
 
6) 
Definitioner/Søgeord

Arbejdsdragt: Beklædning, man ifører sig på arbejdsstedet, f.eks en uniform eller en almindelig kittel ud over privat tøj. Arbejdsdragten opbevares, renholdes og  vedligeholdes af arbejdsstedet.

 

Direkte patientkontakt: Kontakt med patient i forbindelse med undersøgelse, pleje og behandling.

 

Indirekte patientkontakt: Kontakt med patientens papirer, nærmiljø og patientnært udstyr. Herunder også modtagelse og håndtering af prøvemateriale.

 

Patientnært udstyr: Udstyr som er i kontakt med patienten eller patientnære omgivelser

 

Patientrelaterede områder: Alle områder hvor patienter eller pårørende har adgang, inklusiv: sengeafdelinger, ventearealer og ambulatorie.


Korte ærmer: Til eller over albueniveau.


Privat tøj: Tøj som ikke er udleveret af arbejdsstedet.


Ud-kørende funktion: Sundhedsfaglige arbejdsopgaver, der udføres i private hjem eller på flere sygehusmatrikler.


Suppleringstøj: Omfatter beklædningsstykker, som anvendes sammen med arbejdsdragten fx veste, trøjer og tørklæder.


 
7) 
Referencer
 1. Vejledning om arbejdsdragt inden for sundheds- og plejesektoren, Sundhedsstyrelsen 2011.
 2. Bilag til Sundhedsstyrelsens vejledning om arbejdsdragt inden for sundheds- og plejesektoren.
 3. Nationale infektionshygiejniske retningslinjer om generelle forholdsregler i sundhedssektoren, Centrale Enhed for Infektionshygiejne 1. udgave 2017
 4. Nationale infektionshygiejniske retningslinjer om håndtering af tekstiler til flergangsbrug i sundhedssektoren, Centrale Enhed for Infektionshygiejne 1. udgave 2015
 5. Region Sjællands Beklædnings- og fremtoningspolitik

 

Relaterede infektionshygiejniske retningslinjer:

Generelle infektionshygiejniske forholdsregler for sundhedspersonale

Håndhygiejne for Sundhedspersonale

Version
Godkendt
Revisions information
26.03.2020
Under pkt. 2 er indsat gul ramme. Der er slettet "Det indskærpes fra den regionale beredskabsgruppe og klinisk mikrobiologisk afdeling, at alt personale bærer uniform og ikke privat tøj. Gælder for alt personale der befinder sig i områder på sygehuset, hvor man møder patienter eller pårørende. Gælder også for administrativt personale" Under pkt. 3.1 er slettet 3 dotter: " Privat tøj må ikke være synligt nedenfor arbejdsdragtens ærmer", " Arbejdsdragten skal minimum går til lige over knæet, hvis man har patientkontakt og fx bærer private bukser/nederdel under" og " arbejdsdragt over privat tøj skal holdes lukket"
20.03.2020
Afsnit 2 er flg. tilføjet og markeret med gult: Det indskærpes fra den regionale beredskabsgruppe og klinisk mikrobiologisk afdeling, at alt personale bærer uniform og ikke privat tøj. Gælder for alt personale der befinder sig i områder på sygehuset, hvor man møder patienter eller pårørende. Gælder også for administrativt personale
14.11.2019
07.09.2018
Revideret med præcisering af anvendelse af arbejdsdragt og suppleringstøj, samt anvendelse af arbejdsdragt for udekørende personale med plejeopgaver. Psykiatri er tilføjet som bruger for de afsnit, hvor der bæres arbejdsdragt.
14.01.2015
13.06.2014
09.08.2013
21.05.2013
04.01.2013
28.08.2012
04.01.2012
13.05.2011
12.04.2011
10.12.2010
13.10.2010
23.09.2010
17.09.2010
05.08.2010
23.06.2010
25.05.2010
20.10.2009
17.04.2009
24.03.2009
25.02.2009
16.01.2009
17.09.2008