Kl. Biokemi HOL-KAL-NYK - Rengøring af staseslanger , ver. 8
Info
Dokumentnummer:
153446 /
Version:
8
Håndbog:
Klinisk biokemi Holbæk-Kalundborg-Nyk.SJ
Niveau:
Afdeling
Type:
Retningslinjer
Redaktør:
jbra
Fagligt ansvar:
anib
Ledelsesansvar:
Kl. Bio HOL AL (Afd)
Godkendt af:
anib, pjbj
Udgivelsesdato:
06.03.2020
Dokumentbrugere:
Bioanalytiker/laborant, Holbæk, Internet, Kemiker, Klinisk Biokemi, Kl. Bio HOL-KAL-ODSH (Afd)
D4Offline app:
 
Klinisk biokemi Holbæk-Kalundborg-Nyk.SJ
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
 

1. Formål
Denne procedure skal sikre at staseslanger bliver rengjort på en måde, så at der ikke kan overleve mikroorganismer på dem og at de efter endt rengøring ikke udgør en smittevej. Der anvendes opvaskemaskiner som kan vaske ved min. 80  °C samt et varmeskab til tørring.

 

2. Anvendelsesområde

Det klinisk biokemiske område

 

3. Fremgangsmåde

3.1 Apparatur

Vaskemaskiner

Holbæk: Ken IWD 2311 LAB

Odsherred: Ken 315 LAB

Kalundborg: KEN IWD 2311 LAB

 

Tørreskabe

Holbæk:

Leverandør: Lytzenlab A/S
Model: Termaks, Referencenr.: A 905500
Odsherred:

Ken Silver stål

Kalundborg:

leverandør: Ninolab a/s

Model: Termaks TS 8136

ref. nr.: 7-1388

 

 

3.2 Holbæk: Opstart Ken IWD 2311 LAB 

 

1. De brugte staseslanger anbringes i de grå kurve. Kurvene fyldes kun halvt.

 

2. Tryk på knappen P2.

 

3. Vælg tørring fra ved at trykke på knappen med "føntørreren".

 

4. Start vask ved at trykke på P2.

 

5. Vask varer 50 min. Når vask er færdig, blinker grøn lys-stribe under knapperne.

 

 

3.3  Odsherred: Opstart Ken 315 LAB

 

1. De brugte staseslanger anbringes i de grå kurve. Kurvene fyldes kun halvt.

2. Tænd maskinen på hovedafbryder

 
3. Tænd på tændknappen:

4. Kurvene placeres på midterriste, samt maskinens bundrist   

 

5. Lågen lukkes (lukkes helt så låsen har fat)

 
 

7. Vælg det korte program 40 – 45 min.

   Programmet startes ved at trykke på denne knap

 

8. Tryk på temperaturknappen

    så øges vandtemperaturen til 85 °C ved skylning

 

9. Når programmet er slut, lyser den grønne lampe

   og to oo i ventre hjørne blinker.

 

 

3.4 Kalundborg - KEN IWD 2311

 

Dagligt maskintjek

Dagligt ved første vask vil der på maskinens display blive oplistet forskellige "tjekpunkter".

Læs besked på display og udfør denne, herefter trykkes "8" for accept. 

 

De brugte staseslanger lægges ind i trådkurvene i maskinen.

 

  • Vælg P2 for vask ved 90 grader C.
  • Vasketid ca. 30 minutter.

 

3.5 Driftforstyrrelser
Ved fejlbetjening eller ved fejl i installationen kontaktes Teknisk Afdeling eller leverandøren.


3.6 Tørring
Holbæk: 
Der er to betjeningsknapper som anvendes ved daglig brug.

SELECT SET

  1. Tryk på sæt til "heat" lyser.
  2. Tryk på begge knapper på én gang til "Timer on" lyser
  3. Tørreskabet starter og kører i 10 timer ved en temperatur på 60 °C.
    Tørreskabet kan afbrydes ved tryk på "power".

Tørretid staseslanger: Ca. 40 min. (gælder for 2 skuffer).

 

Kalundborg:
En betjeningsknap anvendes ved daglig brug, idet tørreskabet er programmeret til at tørre i 119 min. ved 63 °C.

Tryk på "Average-knappen" i cirka 3 sekunder indtil indikatorlampen lyser gult.

Tørreskabet begynder at varme op og starter tørring, når den når en temperatur på ca. 63 °C.

Ønsker man at afbryde "tørringen" før tid, trykkes igen på "Average-knappen" indstil indikatorlampen slukker.

 

Odsherred:

De grå kurve tømmes over i ristene til tørreskabet
Uret sættes på 50 °C i 2 timer.
Efter endt tørring samles slanger i rene poser/kurve.


4. Ansvarsforhold
Rengøringsassistenter og bioanalytikere/laboranter har ansvar for at følge denne vejledning. Specialisten/Afdelingsbioanalytikeren for området ansvar for denne vejledning, samt at sikre at rengøringspersonalet bliver bekendte med vejledningen.

Alle ansatte har ret og pligt til at foreslå forbedringsforslag til proceduren. Alle ansatte har initiativpligt til at rapportere afvigelser fra proceduren efter bestemmelserne i Observationer, utilsigtede hændelser, indrapportering og korrigerende handlinger.

Ansvaret for drift og vedligeholdelse af vaske- og tørremaskiner ligger hos Teknisk Afdeling.


5. Dokumentation

Holbæk og Kalundborg: Service og vedligehold dokumenteres af Teknisk Afdeling. 

Odsherred: Service og vedligehold udføres v.h.a. viceværten på Sundhedscenteret.

 

Servicerapport på afdelingsledelsens kontor (Holbæk).

I Kalundborg i mappe på superbrugerkontoret.

 

6. Definitioner
Ingen


7. Referencer

 

DS/EN ISO 15189:2013


Standard DDKM for Sygehuse 2. version - 1. 5.04 Procedurer og arbejdsgange ved genbehandling af medicinsk udstyr og tekstiler
Version
Godkendt
Revisions information
06.03.2020
revision
08.05.2017
17.02.2017
31.03.2014
26.09.2013
09.02.2011
23.04.2010
07.11.2007
10.08.2007
19.04.2007
17.04.2007