Dokumentportalen indeholder dokumenter, der gælder for personale på somatiske og psykiatriske sygehuse samt det præhospitale område i Region Sjælland.
 

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte:

Koncern IT – Region Sjælland
it-d4info@regionsjaelland.dk