Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte:

Koncern IT – Region Sjælland
it-d4info@regionsjaelland.dk